slide_01 slide_02

Historia

Początek działalności firmy sięga roku 1993. Początkowo zajmowała się handlem artykułami przemysłowymi a następnie spożywczymi, które z czasem stały się głównym przedmiotem działalności.W roku 2001 zakład zakupił maszyny do produkcji mięsa odkostnionego mechanicznie, tzw MOM-u (MDM) drobiowego i wieprzowego a następnie poszerzył park maszynowy o maszyny do produkcji mięsa odkostnionego typu BADER 3 mm.

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed zakładem duże możliwości,ale i wymusiło spore wymagania w dostosowaniu jakości i standardów w produkcji spożywczej, które to w naszym zakładzie zaowocowały gruntowną modernizacją oraz wprowadzeniem i wdrożeniem systemu zarządzania HACCAP.Obecnie prowadzone są dalsze prace nad wprowadzeniem następnych systemów jakościowych.

Stały skład personelu oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji spożywczej pozwala nam na utrzymanie naszych wyrobów na wysokim poziomie odpowiadającym europejskim normom jakościowym a na pewno pozwala nam na pełne zadowolenie klientów z naszych towarów.

Obecnie posiadamy uprawnienia do Republiki Mecedonii,Republiki Kosova,Albani,Gruzji,Republiki Azerbejdżanu,Republiki Serbii,Republiki Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy.

Zapraszamy do wspólpracy